WhatsApp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Randevu: 0216 455 50 00

Adeziv Porselen Restorasyon ve Pulpal Sağlık

Diş fraktürü ve diş preparasyonunun kombinasyonu, sadece dişin vitalitesini değil, pulpa dokusunun bütünlüğünü de etkileyecek aşırı dentin kaybına yolaçabilir. Pulpaya yaklaşıldıkça, odontoblast içeren tübüllerdeki genişlemeden dolayı smear tabakasında bulunan organik materyal içeriği artarken intratübüler dentinin azaldığı bilinmektedir. Ağız ortamında organik materyalin artması başarısızlık ihtimalini yükseltmektedir. Gerçekten de, smear tabakasının organik kısmı kaybedildikçe mikrokanallar ortaya çıkar ve bakteriler ile yan ürünlerinin dentin tübüllerine girebilmesine neden olur. Bu durum ise kaçınılmaz biçimde pulpa enflamasyonuna yol açar. Dolayısıyla, smear tabakasının kontrolü dentinal vitaliteyi, pulpal sağlığı ve postoperatif hassasiyeti kontrol altında tutabilmek için bir zorunluluk haline gelir. Adeziv porselen restorasyonların preparas-yonunda dentinin korunması anahtar klinik basamak olarak ele alınmalıdır. Günümüzde mevcut sistemlerin çoğu, dentinin genellikle smear tabakasının uzaklaştırılması ve dentin tübüllerinin örtülmesi yöntemi ile temizlenmesini içermektedir. Smear tabakasının uzaklaştırılması, ya 1°-3 bir solüsyonun (%10 sitrik asit ile %3 ferrik klorür), ya da fosforik asit solüsyonunun (muhtemelen kollajen fibrillerinin artmış biçimde denatüre olması nedeniyle dentine daha düşük bir gerilme direnci sağlama avantajına sahip olan) uygulanması ile asitle pürüzlendirme yöntemiyle gerçekleştirilir.
Adeziv bir kimyasal ajan ile kombine edilmiş demineralize dentinden oluşan hibrit tabakalarının oluşturulmasını içeren hibridizasyon işlemi ile klinik olarak örtülebilen dentin tübüllerinin biyolojik olarak örtülmesinin araştırmalar yolu ile tespit edilmesi gerekmektedir. Araştırmalar elde edilen hibrid tabakasının aşınmış dentin için bir koruyucu tabaka olarak işlev gördüğünü göstermiş olduğundan ve pulpal sağlığın devam ettirilmesinde başarılı olduğundan dolayı bu hibridizasyon işlemi dentine bağlanma için en son kabul edilmiş olan mekanizmadır.

Klinik olarak, diş-adeziv porselen restorasyon yapısına yıkıcı oklüzyon kuvvetlerine karşı koyabilecek adeziv bir güç sağlamak için adeziv örtücü tabaka ile rezin yapıştırma simanı arasında kimyasal bir bağ elde edilmesi gerekir.

Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı - Galip Gürel

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız