WhatsApp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Randevu: 0216 455 50 00

Cinsiyet, Kişilik Özellikleri ve Yaş Faktörü

Lombardi anterior estetizmi, kişinin dişlerinin şekil ve formunda yansıtılan haliyle cinsiyeti, yaşı ve kişilik özellikleri olarak tarif etmektedir. Frush ve Fisher'in gerçekleştirdiği cinsiyet, kişilik özellikleri ve yaş faktörünü göz önüne alan klinik araştırmalar neticesinde bu faktörler için belli klinik normlara ulaşılmıştır.

Erkeksi ve kadınsı karakteristik özellikler, hoş bir gülüşün estetiğinde önemli bir etkiye sahiptir. Batı kültüründe, kadınsılık incelik ve yumuşaklık ile ön plana çıkarken erkeksilik ise dinçlik ve keskin hatlar ile belirgin hale gelir. Frush ve Fisher, dişi formundaki kadınsılığı, bir kadında tipik olan yuvarlaklık, pürüzsüzlük ve yumuşaklık olarak tarif etmektedir. Diğer taraftan erkeksilik, Frush ve Fisher'e göre "erkeklerde tipik olan kübik, sert, yapılı ve enerjik görünümdür". Erkeksilik veya kadınsılık özelliklerini yansıtan yüz yapılarında görülen yaşlanma belirtileri, doğal diş dizisinin kontur ve konumlarında da gözlenir.

Eğer maksiller kesici dişler ve özellikle de late-ral dişlerin insizal kenarları daha yuvarlak görünür ise, o zaman sonuç nazik, kadınsı hoş bir gülüş olacaktır. Bu yuvarlak ve daha yumuşak hatlar bir kadının yüz özelliklerinin nazik tabiatına katkıda bulunur.

Kadınsı dişlerin insizal kenarları ve geçiş açıları daha yuvarlak olup, kenarlar translüsent olma eğilimindedirler. Ayrıca, incelik efekti veya illüzyonu vermek için beyaz hipoplastik çizgiler kullanılabilir.104 Erkeklerde, körelmiş görünen kare şeklindeki insizal kenarlar erkeksi görünümü öne çıkartır.103 Bu, bir erkeğin diş dizisinin tüm özelliklerinin erkeksi diş yapısı için listelenen kategoriye göre görüneceği anlamına gelmez ve aynı şey kadınlar için de söz konusudur. İnsanların aynı diş dizisi üzerinde her iki cinsiyete de ait olan özellikler sergilemesi sıkça gözlenen bir durumdur.104 Bu özelliklerin yorumlanması ile ilgili birçok faktör vardır. Kültürel geçmişimiz, kişisel sanatsal ideallerimiz ve estetik değerlerimizin hepsi gözönüne alınmalıdır.

Lateral kesici dişin mezial yüzeyinin, santral kesici dişin distal yüzeyinin dışına ve önüne doğru rotasyonu, lateralin daha ince ve yumuşak bir konumda görünmesini sağlar. Benzer şekilde, lateral kesici diş santral kesicinin distal yüzeyinin arkasında konumlandığında bunun tam tersi biçimde sert bir konumda görünür. Farklı yaş gruplarındaki bireylerde, dişlerin karakterizasyonu, konumu ve rengindeki değişiklikler diş dizilerine yansıtılmalıdır. Kanin dişlerini düşündüğümüzde, agresif çizgi roman karakterleri akla gelir. Kaninler vahşi bir hayvanın dişleri veya antisosyal bir kişinin saldırganlığı ve kızgınlığının göstergesi olarak düşünülür.

Kaninlerin tasarımında pasif-agresif faktörü dikkate alınmalıdır. Yanındakilerden daha uzun ve sivri bir insizal kenarı olan bir diş daha agresif görünecektir. Frontal görünüş bir kontur yüksekliği veya düz bir profil sergileyebilir. Lateral insizal ve kanin dişleri arasındaki küçük bir insizal embrasür agresif görünümü arttırabilir. Pasif bir kanin diş hiç agresyon göstermeyebilir. Böyle vakalarda sözkonusu diş genellikle komşu dişler ile aynı uzunlukta, veya daha kısadır. Pasif kanin dişi körleşmiş ve yuvarlak bir uca, dış bükey bir profile sahip olabilir, ayrıca lateral ve kanin dişler arasında pasif bir görünüm yaratan geniş insizal embrasürler mevcut olabilir.

Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı - Galip Gürel

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız