WhatsApp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Randevu: 0216 455 50 00

Diş Aksı

Estetik bir gülüş için, maksiller anterior dişlerin uzun aksları mediale eğimli olarak yerleştirilmelidir. Böylelikle dişler orta hattan posterior bölgeye doğru gözlemlendiğinde alt dudak ile çerçevelenen ahenkli bir gülüş yaratılır. İnterpupiller çizgiye dik olan orta hat ile karşılaştırıldığında santral kesici dişlerin aksı genellikle dişin apeksine doğru distal yönde hafifçe eğimlidir. Santral kesici dişlerin labiolingual yönde en estetik konumu labial yüzeyleri tam dik konumda yerleştirildiğinde ya da hafif labial aksiyel eğim verildiğinde elde edilir.

Farklı iskeletsel tipler ve yüz profillerine sahip bireylerde bu konumda çeşitlilikler gözlenir.

Lateral kesici dişler göz önüne alındığında, bu dişlerin apikale doğru distal yönde olan eğimlerinin santral kesicilerin eğiminden daha fazla olduğu gözlenir. Benzer şekilde, hoş görünümlü doğal gülüşlerin çoğunda lateral kesici dişlerin meziodistal yönde aksiyel eğimleri ve antero-posterior pozisyonları birbirlerine göre asimetrik biçimde şekillenmiştir.

Fasiyel yönden bakıldığında kanin dişin kesicilere göre distale doğru daha fazla eğimli olduğu gözlenir. Ne var ki, profilden gözlendiğinde dental ark üzerinde dikey veya hafifçe distale eğimli bir konumda uzun bir aksa sahiptir. Kanin dişinin aksının konumunu analiz etmenin en iyi yolu, bu dişi belirli yüz oluşumları ile ilişkilendirmektir. Vakaların çoğunluğunda, gülümseme esnasında ağız köşesinden göz köşesine çizilen paralel bir izgiyi takip eder ve sonrasında, vestibüler çerçevenin dikey kenarına paralel seyreder.

Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı - Galip Gürel

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız