• Diş Çekimi Pozisyonları

  Diş Çekiminde Hasta Fotöy ve Hekimin Pozisyonları

  Hasta, fotöy ve hekim uygulanan operasyona göre değişen pozisyonlar alırlar. Alınacak doğru pozisyonları göstermek için arkta dişler 6 kısma ayrılırlar:

  – Üst sağ çene (Premolar, molarlar)
  – Alt sağ çene (premolar, molarlar)
  – Üst sol çene (premolar, molarlar)
  – Alt sol çene (premolarlar, molarlar)
  – Üst ön çene (Kanin ve kesiciler)
  – Alt ön çene (Kanin ve kesiciler) Bu 6 operasyon sahasında yapılacak çekimlerde alınması gereken doğru pozisyonlar şöyledir.
  – Sağ üst çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın önünde (saat7) pozisyonunda olmalıdır.
  – Fotöy yere 15°-30° eğim yapacak şekilde olmalıdır.
  – Hastanın başı hekimin dirseği seviyesinde veya biraz üzerinde üst çene yere yaklaşık olarak dik olmalıdır.
  – Baş hekime dönük olmalıdır.
  – Sağ alt çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın yanında (saat 9-12 arasında değişecek şekilde) ayakta olmalıdır.
  – Fotöy yere 60-75 derecelik eğimlidir.
  – Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya hemen altında alt çene arkı yaklaşık olarak yere paralel olmalıdır.
  – Baş ileri doğru bakacak şekilde olmalıdır.
  – Sol üst çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın önünde (saat 7 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
  – Fotöy yerle 15-30 derece eğimli olmalıdır.
  – Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya üzerinde, üst çene arkı yere yaklaşık dik olmalıdır.
  – Baş hekime dönük olmalıdır.
  – Sol alt çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın (saat 7 pozisyonunda) yanında ayakta olmalıdır.
  – Fotöy yere 60-75 derecelik bir eğimde olmalıdır.
  – Ağız hekimin dirseğinin seviyesinde veya biraz altında olmalıdır, alt çene arkı yaklaşık olarak yere parelel olmalıdır.
  – Baş hafifçe hekime bakacak şekilde olmalıdır.
  – Üst ön çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın önünde (saat 7 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
  – Fotöy yerle 15-30 derece eğim yapacak şekilde olmalıdır.
  – Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya biraz üzerinde, üst çene arkı yere dik olacak şekilde olmalıdır.
  – Baş ya ileri doğru veya hekime dönük olmalıdır.
  – Alt ön çenedeki çekimlerde:
  – Hekim hastanın önünde (saat 7-8 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
  – Fotöy yere 60°-75″lik bir eğimde olmalıdır.
  – Hastanın ağzı hekimin dirseği hizası veya biraz altında olmalı, alt çene arkı yaklaşık olarak yere paralel olmalıdır.
  – Baş ileri doğru bakmalıdır.

  Genel olarak çekim iki şekilde yapılmaktadır. Normal çekim ve cerrahi çekim.

  Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ

  Yorum yaz →

Bir yorum yaz

iptal et
Ağız ve Diş Sağlığı