Diş Çekimi Pozisyonları


Diş Çekiminde Hasta Fotöy ve Hekimin Pozisyonları

Hasta, fotöy ve hekim uygulanan operasyona göre değişen pozisyonlar alırlar. Alınacak doğru pozisyonları göstermek için arkta dişler 6 kısma ayrılırlar:

- Üst sağ çene (Premolar, molarlar)
- Alt sağ çene (premolar, molarlar)
- Üst sol çene (premolar, molarlar)
- Alt sol çene (premolarlar, molarlar)
- Üst ön çene (Kanin ve kesiciler)
- Alt ön çene (Kanin ve kesiciler) Bu 6 operasyon sahasında yapılacak çekimlerde alınması gereken doğru pozisyonlar şöyledir.
- Sağ üst çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın önünde (saat7) pozisyonunda olmalıdır.
- Fotöy yere 15°-30° eğim yapacak şekilde olmalıdır.
- Hastanın başı hekimin dirseği seviyesinde veya biraz üzerinde üst çene yere yaklaşık olarak dik olmalıdır.
- Baş hekime dönük olmalıdır.
- Sağ alt çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın yanında (saat 9-12 arasında değişecek şekilde) ayakta olmalıdır.
- Fotöy yere 60-75 derecelik eğimlidir.
- Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya hemen altında alt çene arkı yaklaşık olarak yere paralel olmalıdır.
- Baş ileri doğru bakacak şekilde olmalıdır.
- Sol üst çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın önünde (saat 7 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
- Fotöy yerle 15-30 derece eğimli olmalıdır.
- Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya üzerinde, üst çene arkı yere yaklaşık dik olmalıdır.
- Baş hekime dönük olmalıdır.
- Sol alt çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın (saat 7 pozisyonunda) yanında ayakta olmalıdır.
- Fotöy yere 60-75 derecelik bir eğimde olmalıdır.
- Ağız hekimin dirseğinin seviyesinde veya biraz altında olmalıdır, alt çene arkı yaklaşık olarak yere parelel olmalıdır.
- Baş hafifçe hekime bakacak şekilde olmalıdır.
- Üst ön çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın önünde (saat 7 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
- Fotöy yerle 15-30 derece eğim yapacak şekilde olmalıdır.
- Hastanın ağzı hekimin dirseği hizasında veya biraz üzerinde, üst çene arkı yere dik olacak şekilde olmalıdır.
- Baş ya ileri doğru veya hekime dönük olmalıdır.
- Alt ön çenedeki çekimlerde:
- Hekim hastanın önünde (saat 7-8 pozisyonunda) ayakta olmalıdır.
- Fotöy yere 60°-75"lik bir eğimde olmalıdır.
- Hastanın ağzı hekimin dirseği hizası veya biraz altında olmalı, alt çene arkı yaklaşık olarak yere paralel olmalıdır.
- Baş ileri doğru bakmalıdır.

Genel olarak çekim iki şekilde yapılmaktadır. Normal çekim ve cerrahi çekim.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / prof Dr. Mustafa TÜRKER ve Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ

* Diş Çekimi
* Diş Çekmek
* Alt Çene Dişlerinin Normal Çekimi
* Diş Çekimi Endikasyonları
* Diş Çekimi Sonrasında Kanama
* Kontrendikasyonlar
* Cerrahi (Açık) Çekim
* Yapılması Gerekenler
* Normal Çekim
* Üst Çene Dişlerinin Normal Çekimi
* Diş Çekimi Komplikasyonları
* Asit Erozyonu
* Asit Erozyonu İçin Pipet Kullanın
* Cerrahi Açık Çekim
* Cerrahi Çekim Sırasında Ortaya Çıkan Komplikasyonlar
* Cerrahi Çekim Sonrasında Ortaya Çıkan Komplikasyonlar
* Çikolata ve Kola Diş Düşmanı
* Normal Çekim
* Stratejik Diş Çekimleri
* Üst Çene Dişlerinin Normal Çekimi
* Üst Gömülü Dişlerin Sınıflandırılması
* Üst Kanin Dişlerin Cerrahi İşlemleri