• Dişlerin Şekil ve Konumları

    Yüz kasları ile dudakların desteklenmesi ve estetik bir ahenk elde edilmesi için kesici dişlerin doğru biçimde şekillendirilmesi ve konumlandırılması gerekir. Diş şeklinin algılanması diş arkının şekli ile bağlantılıdır. Diş arkının genel görünümü; ovoid, kare ve daralan bir yapı olmak üzere üç temel geometrik kategoride ele alınmaktadır ve bu temel yapılar kendi içerisinde farklı varyasyonlarda gözlenebilir. Kare dizilimde, anterior dişler tam anlamıyla kare şeklinde bir görünümdedir ve bu dişlerin kesici kenarları temel olarak birbirinin aynı olup aralarında pek farklılık gözlenmez. Kanin dişleri paralel olarak sürmüş ve diş aksı labiolingual veya meziodistal yönde herhangi bir eğim yapmamış şekilde görülür. Daralan üçgensel bir ark yapısında üçgen şekilli anterior dişler protrüziv yönde eğimli iken santral kesici dişler genellikle labial yönde yer değiştirmiştir. Oval bir dental ark genel olarak oval görünümlü dişlerden oluşur. Santral kesici dişler hafifçe labial yönde yer değiştirmiş, posterior dişler ise genellikle insizal kenarları linguale doğru eğimli ve daralmış bir diş aksı üzerinde konumlanmış şekildedirler. Santral kesici dişler lingual yönde rotasyona uğramış bir distal yüzeye sahip olma eğilimindedirler. Kenarları lateral kesicilerden daha uzundur ve farklılık gösterir. Diş hekimi bu farklı yapıları analiz etme yeteneğini yıllar boyu dişlerin doğal yapısını klinikte gözlemleyerek elde eder.

    Tek bir kesici diş veya bir çift kesici diş restore edilirken, dişin doğal formuna bağlı kalınması önemlidir. Eğer homolog dişler referans olarak kullanılamıyor ise, restore edilecek dişin genel şekli için diğer gruplardaki dişlerden yararlanılabilir. Cinsiyet ve yaş ile ilgili karakteristik özellikler dahil olmak üzere, yüzün morfolojik şekli de diş formunun geliştirilmesinde kullanılır.

    Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı – Galip Gürel

    Yorum yaz →

Bir yorum yaz

iptal et
Ağız ve Diş Sağlığı