WhatsApp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Randevu: 0216 455 50 00

Gingival Sağlık ve Interdental Embrasürler

Gingiva normalde soluk bir renktedir ve minesement birleşimine kadar uzanarak dişler için statik bir çerçeve meydana getirir. Sağlıklı interdental papillalar ince olmalı ve diş üzerinde bıçak sırtı şeklinde sonlanmalıdır. İnterdental papillalar komşu dişlerin dişeti kenarlarında piramid şekilli bir oluşum meydana getirmelidir. Sağlıklı dişetinin seviyesi, altındaki alveoler kemiğin konumu ile ilgilidir. Sağlıklı dişeti fasiyal yönden sağlıklı kemik dokusunun 3 mm üzerinde uzanır ve stabil papillanın tepesi kretler arasındaki kemiğe 5 mm mesafede yer alır. "Güzel" ve "çirkin" sıfatları sübjektif kriterlerdir. Ne var ki, konu dokuların sağlığı olduğunda, objektif kriterlere dönüşürler. Zira gingival dokular her zaman sağlıklı olmalıdırlar. Protetik tedaviye başlamak için gingival dokuların sağlığı yeterli düzeye ulaşıncaya kadar beklenmelidir. Bu bekleme süresi, klinisyenin enflamasyonu değerlendirmesini, tedaviyi tasarlamasını ve ayrıca hipertrofik yumuşak doku küçüldüğünde dişetinin pozisyonunu gözlemleyebilmesini sağlar. Dokular sağlığına kavuştuğunda, alttaki kemiğin konturlarını takip eder biçimde girintili çıkıntılı hale gelmelidir. Papillalar interdental embrasürleri bir üçgen şeklinde dolduracak biçimde olmalı, porselen laminat venerlerin tasarımı bu doldurmayı tamamlamalıdır. Estetik uyum ancak sağlıklı bir dentogingival bütünlük mevcut olduğunda elde edilebilir.

Bazı hastalarda sağlıklı gingiva dokusunda düzensizlikler ve asimetriler gözlenebilirken, bazı vakalarda ise gözlenen gingival asimetri hipertrofik bir enflamasyona bağlı gelişmiş olabilir. Hipertrofik bir enflamasyon neticesinde gözlenen asimetri rutin bir periodontal tedavi veya proflaksi ile ortadan kaldırılabilir. Gingiva dişler için bir çerçeve işlevi gördüğünden, bu tür düzensizlikler özellikle yüksek ve orta dudak çizgisine sahip hastalarda estetik sonucu etkileyecektir.

Erken yaşta karşılaşılan bir travma normal diş sürmesine engel olabilir. Pasif sürmede değişime yol açabilir ve anormal alışkanlıklar ve bruksizme bağlı aşınma ile sonuçlanabilir. Dişhekiminin, gingival asimetrilere sebep olabilecek faktörleri tespit etmesine yardımcı olacak kapsamlı bir dental anamnez alması gerekir. Bu tür özel vakalar için, gingival seviyeler düzeltilirken özel dikkat gösterilmelidir. Gingivanın girintili yapısının kaybolmasına yol açan bazı iyatrojenik faktörler de söz konusu olabilir. Zihnin yatay bir çizgiyi algılaması için basit bir göz hareketi gerekli iken dalgalı bir çizginin algılanmasında yukarı ve aşağı yönde oküler hareket gerekir, bu da estetik bir görünüm için gerekli olan karakteristik özelliklerin farkına varılması için zaman bırakmayabilir. Bu şekilde girinti içermeyen düz bir gingival yapı elde edildiğinde, zenith noktaları apikal yönde kaydırılarak yatay gingival mimarinin dalgalı bir görünüm kazanmasına çalışılmalıdır.

Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı - Galip Gürel

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız