WhatsApp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Randevu: 0216 455 50 00

Gömük Diş Nedir?

Gömülü 20 'lik dişler:

Gömülü diş ve 20 yaş diş Hastalalarının en çok yakındığı şikayetlerinin başında ağrı ve şişlik gelir.

Gömük dişler; sürme zamanları geçmiş olmasına rağmen dentisyonda yerini alamamış, çene kemiği içerisinde değişik pozisyonlarda gömülü kalmış olan dişlerdir.Tamamen kemik içerisinde gömülü kalabildikleri gibi kemiği rezorbe etmeyi başarıp, yer darlığı ve mukozanın sertliği gibi sebeplerle sadece mukoza retansiyonlu olarak da gömük kalabilirler. Gömük dişlerle ilgili yapılan çalışmalar, insan çenelerinde en çok mandibular 3.molar dişlerin, daha sonra sırasıyla maksiller 3. molar ve maksiller kanin dişlerin gömük kaldığını göstermiştir.

Gömük Dişlerin Sebep Olduğu Komplikasyonlara bakacak olursak genelde;

Gömük dişler yıllarca hiçbir semptom vermeden gömülü kalabildikleri gibi bir takım komplikasyonlara da neden olabilmektedirler.Bunlar:

- Perikoronitis,

- Gömük dişte veya komşuluğundaki dişte karies,

- Komşuluğundaki dişte periodontal problemler,

- Komşuluğundaki dişte kök rezorbsiyonları,

- Ortodontik problemler,

- Enfeksiyon odağı

Mandibuler fraktür riski,

- Kist, tümör oluşumu, foliküler büyüme,

- TME disfonksiyonu ve fasial ağrılardır

Ben Kliniğimde Nasıl Çalışıyorum:

Okuduğum yüzlerce makale ve bu konuda yayınlanmış konsensus raporlarına dayanarak Gömülü 20 yaş dişlerinin erken dönemde 18-20 yaş aralığında çekilmesinin doğru olduğunu çok rahatlıkla söylebilirim.
Çünkü bu yaşlarda yapılacak ameliyat çok daha kolay olacaktır ve çok daha çabuk iyileşecektir.
Bu konuda yapılmış yüzlerce makale göstermiştir ki hastanın yaşı ilerledikçe gömülü dişlerin ameliyatı daha zor olmakta ve iyileşme döneminde komplikasyonlar daha sık görülmektedir.
Bazı makaleler yaş konusunda rakam bile vermekte ve hasta 26 yaşını geçmeden çekimin daha uygun olacağını ve daha çabuk iyileşme görüleceğini belirtmektedir.
Ayrıca gömülü dişin kök gelişiminin tamamen bitmesi beklenmeden yaklaşık yarısı yada üçte ikisi oluştuğu dönemde yapılacak cerrahinin önemli anatomik oluşumları korumak açısından büyük önem taşıdığı ve ameliyatın çok daha az risk içerdiği üzerinde duran çalışmalar vardır.
Bende 18 yıldır bu ameliyatları yapan bir cerrah olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu dişleri almak için en doğru yaş 17-22 yaş arasıdır. Gömülü dişler teşhis edildiğinde endikasyonu varsa mutlaka erken dönemde alınmalıdır.
Hastanın yaşı ilerlemişse, gömülü dişte ve çevresinde hiçbir sorun yok ise komşu dişleri tehdit etmiyorsa tamamen gömülü ise ve ameliyatı komşu anatomik yapılara zarar verebilecekse ameliyat edilmeden takip edilmesi ve yılda bir kez kontrol edilmesi daha doğrudur.

Kaynak: Dr. Tolga Gülçiçek

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız