• İki Göz Arasında Renk Algılaması Farkı

    Daha önce tartışıldığı gibi, bireyler arasında renk algılaması farklılık gösterebilmektedir. Aynı birey için bile renk algılaması farkı söz konusu olabilir. Bu olgu iki göz arasında renk algılaması farkı adını almaktadır; sağ ve sol göz arasındaki algılama farklılığıdır. Bireyin gözleri arasındaki böyle bir renk algılaması farklılığı çok küçüktür, ancak mevcut olduğunda bunun giderilmesi gerekir. Aynı şekil ve renkteki iki cisim yan yana getirildiğinde farklı gibi görünebilirler, örneğin biri diğerinden bir miktar daha açık renkli görünebilir. Aynı etki eğer cisimlerin yerleri değişirse devam edebilir. Bunun yanı sıra. gözlerin her birinin rengi biraz farklı algıladığı bir olgu daha söz konusudur. İlginç biçimde, eğer iki cisim alt alta getirilirse bu etki ortadan kalkmaktadır. İki göz arasındaki algılama farkları renk seçiminde uyumsuzluğa sebep olabilir. Renk skalasını dişin aynı tarafına yerleştirmek bu sorunu gidermede faydalı olabilir.

    Kaynak: Porselen Laminate Venerler Bilim ve Sanatı – Galip Gürel

    Yorum yaz →

Bir yorum yaz

iptal et
Ağız ve Diş Sağlığı