• İmplant Kök Boyu

    2. Kök boyu (klinik kuron: kökoranı)

    Klinik kuron: kök oranı periapikal radyografiyle saptanır. Kuron boyunun uzatılması komşu dişleri tehlikeye sokarken, klinik kuron:kök oranını da bozara Eğer bu oran bozulursa dişin çekimi ve implant yapılması düşünülebilir. Preprotetik ortodonti de düşünülebilir (dişin kuvvet uygulayarak sürdürülmesi).

    Yorum yaz →

Bir yorum yaz

iptal et
Ağız ve Diş Sağlığı