20 Yaş Dişi Çekimleri

Gömülü 20 lik diş nedir ?

Yirmi Dişleri Neden Gömülü Kalmaktadır?

İnsanoğlu daha yemekleri pişirdikçe diş kasları nın fonksiyonları azalmıştır. Bu kasların yapıştığı bölgeler zamanla atrofiye uğramıştır. Alveoler bölge küçülme oranı diş boyutlarının küçülmelerinden daha belirgin olduğu için dişler çenelerde daha güç yer bulma durumunda kalmışlar ve bu nedenle modern insanın çenelerinde sıkışıklık, çapraşıklık ve yer darlığı komplikasyonları başlamıştır. (1) Sürme yaşı tamamlandığı halde normal okluzyonda yerini almamış kemik ve yumuşak doku içinde bütünüyle yada kısmen kalmış olan dişler gömük yada gömülü diş olarak tanımlanır.

Gömülü dişlerin cerrahi çekimleri sırasında oluşabilecek komplikasyonların en aza indirilebilmesi için operasyon öncesi gerekli radyolojik incelemelerin yapılması, eksiksiz bir anamnez alınması ve klinik muayenenin uygulanması şarttır.

Doktoeun tecrübesi kliniğinin hijyeni oldukça önemli faktörlerdir.Gömülü diş pozisyonlarının belirlenmesinde farklı kriterlere göre sınıflandırma yöntemleri birlikte kullanılmaktadır.

Operasyonu etkileyebilecek yaş, eğitim durumu, var olan sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, gömülü dişin klasifikasyonu ve çekim endikasyonları günümüzde sıklıkla tartışılan konulardır.

DİŞLERİN GÖMÜK KALMA NEDENLERİ LOKAL FAKTÖRLER

* Yer darlığı
* Mekanik engeller(kist, tümör, doku hiperplazileri, lokal enfeksiyonlar v.b.) * Travma
* Ortodontik tedavi sonucunun devamlılığı
* Komşu dişin yapı ve dizi bozukluğu nedeniyle oluşturduğu baskı
* Uzun süreli kronik enflamasyon
* Süt dişlerinin uzun süre düşmemesi

* Dişlerin gelişim anomalisi veya germinin başka bir istikamette bulunması * Enfeksiyon veya apseye bağlı oluşan nekrozlar

SİSTEMİK FAKTÖRLERE BAKTIĞIMIZDA ;

Heredite

* Hatalı beslenme

* Sifiliz,tüberküloz gibi spesifik enfeksiyonlar

* Anemi

* Raşitizm

* Gelişmemiş çenelerde yer darlığı

* Travma

* Endokrinal hastalıklar

* Çene ve çevre doku hastalıkları

GELİŞİM BOZUKLUKLARI

dysostosis

* Oxycephali

* Progeria

* Acondoplazi

* Damak yarığı (1)

GÖMÜK DİŞLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ KOMPLİKASYONLAR

Çok uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ve herhangi bir patolojik olaya neden olmadan çene içinde kalabildikleri gibi bir takım komplikasyonlara da neden olabilirler. Bunlara baktığımızda,

* Perikoronitis

* Komşu dişlerde kök rezorpsiyonu

* Fokal enfeksiyon

* Nevralji form ağrılar

* Temporo mandibuler eklem şikayetleri

* Diş çevresinde kist ve tümör oluşumu

* Diş çürüklerinin meydana gelmesi

* Periodontal hastalığın meydana gelmesi

* Ortodontik tedavinin engellenmesi

PERİKORONİTİS nedir:

Perikoronitis, yarı gömülü dişin üzerini kaplayan yumuşak dokunun altında biriken gıda artıkları ve mikroorganizmalar tarafından imeydana getirilen enfeksiyondur.

GÖMÜK DİŞLERİN TEDAVİLERİ
Gömük dişlere uygulanabilecek dört seçenek vardır:
1- Gözlemleme : Gözlemleme süt dişlerinin sürmesinin tamamlanmasıyla başlar ve en son gömük dişin sürmesi veya çekilmesiyle sona erer.
2-İnterseptif tedavi : Ortodontik yöntemlerle ve gömük dişin üzerindeki süt dişinin çekimi ile dişin sürdürülmesidir.

3-Yeniden pozisyonlandırma(Relokasyon) : Yeniden pozisyonlandırma gömük dişe cerrahi ve/veya ortodontik olarak alveol kemiği içerisinde yeni bir pozisyon verilmesidir.

4-Çekim

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız