Feldspatik Porselen

Feldspatik porselen ile 0.3 mm kalınlıkta çalışılabilmesi, dolayısı ile estetik dişhekiminin mine dokusunun sadece minimal bir kısmını uzaklaştırmasının yeterli olması mümkündür. Ancak bu özellik, ince venerin kırılgan yapıda olması ve porselen partiküllerinin düşük esneme direncine yol açan mikropörözitelere yol açması nedeniyle dezavantaj oluşturabilir.

Isıya Dayanıklı Güdük Model Tekniği (Refractory Die Techniçue RDT)

Folyo tekniği gibi RDT'de yeni bulunmuş veya modern laboratuar teknolojisi gerektiren bir yöntem değildir. Teknik daha çok teknisyene ekstra donanım ihtiyacını ortadan kaldıran bir çözüm sunmak amacı ile geliştirilmiştir. Doğru kullanımı sonucunda cazip estetik sonuçlar elde edilebileceği için sistemin değerlendirmeye alınması uygundur.

Bu ürünler çoğunlukla sinterize edilmiş porselenden yapılmıştır. Eğer aslı doğal amorf hammadde ise, genelde bu materyaller yüksek miktarda kristal içermezler. Bu materyal için kullanılan porselen seramikler genellikle çok yüksek fiziksel özellikler göstermezler.

Yöntem, ilave silikonlar veya diğer hassas ölçü materyalleri kullanarak güdük modelinin kopyalanmasını içermektedir. Ölçüyü dökmek için, yaygın olarak ısıya dayanıklı, fosfat bağlı bir materyal kullanılır. Sertleşme süresi ve ön ısıtma fırınındaki sinterizasyon işlemi zaman alıcı olmakla birlikte yöntemin başarısı açısından önemli ve kaçınılmaz aşamalardır.

Son olarak, seramiği güdük modeli üzerine uygulamak için modelin suya koyulması ve yüzeyin örtülmesi gereklidir. Diğer adımlar her vakaya göre dentin, modifiye ediciler ve insizallerin tabakalanmasıdır. Düzeltme, boyama ve glazürleme dahil olmak üzere fırınlama işlemleri her zaman objeyi güdükten uzaklaştırmadan yapılır. Tüm işlemler tamamlandığında, ısıya dayanıklı güdük çok küçük tanecikli cam bilyalar kumlama cihazından püskürtülerek restorasyondan uzaklaştırılır. Son olarak uyum orijinal model üzerinde yeniden kontrol edilmelidir.

Avantajları

1. Düşük donanım maliyetleri
2. Yüksek seviyede estetik sonuçlar
3. Yaratıcılık

Dezavantajları

1. Teknik hassasiyeti
2. Zaman alıcı
3. Büzülme/uyum
4. Sınırlı endikasyonlar

Folyo-Matriks Tekniği

Folyomatriks tekniği onlarca yıldır kullanılmaktadır ve bu alandaki ilklerden birisidir. Yayınlanmış bazı makaleler ve teknik yönergeler, bu tekniği detaylı olarak açıklamaktadır.

Platin folyo, kor porseleni için bir destek olarak kullanılmaktadır. Kor materyali, aluminöz kor porselenleri gibi ürünlerle güçlendirilmeyi gerektirmektedir. Sonraki tabakalar, güçlendirilmiş kor ile uyumlu olan dentin ve mine porselenidir.

Folyomatriks tekniği için çok çeşitli ve pahalı ekipman gerekmez. Teknisyen ince bir folyoyu (0.025 mm) tam olarak adapte ederek birleşim yerlerinden iyice sıkıştırmalıdır. Kor porseleninin uygulamasını ve fırınlanmasını takiben elde edilen kor porseleni kalınlığı restorasyonun stabilitesini ve direncini belirler. Kompanse edilmesi gerekecek bir büzülmenin meydana gelmesi ve bu nedenle marjinal uyum açısından bazı sorunlar ile karşılaşılabilmesi kaçınılmazdır.

Avantajları

1. Düşük donanım maliyetleri
2. Çabuk
3. Kabul edilebilir estetik

Dezavantajları

1. Sınırlı endikasyonlar
2. Hafif opasite gösteren kor
3. Uygulanması için eğitim gerekir

En yüksek esneme direnci, kalınlığın 0.5 mm'den az olmadığı durumlarda dökülebilir cam seramikte ve ısı ile preslenen lösit ile güçlendirilmiş seramikte elde edilmiştir.

Kaynak: Porselen Laminat Venerler Bilim ve Sanatı - Dr. Galip Gürel

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız