20 ‘lik Diş Çekilmeli mi?

Yirmili yaşlarda çıkmakta olan 20 yaş diş konusunda özellikle gömülü olması halinde yapılacak olan operasyon ile çekilmesi söz konusu olmaktadır.

20 yaş dişleri, çene kemiği içerisinde gömülü olduğunda hastaya hiç bir sıkıntı vermiyorsa, ağrı şişlik ve enfeksiyon gibi bir bulgu yoksa etrafında kist tümör gibi patolojik bir lezyon yoksa, komşu dişlerde kök rezorpsiyonu, baskı nedeniyle ağrı gibi bir durum yoksa çekilmek zorunda değildir.

Özellikle hasta 25 yaşını geçmiş ve 20 yaş dişleri tamamen gömülü ise ve bu gömülü dişler bu güne kadar yukarıda saydığımız hiçbir problemi hastamıza yaşatmamışsa çekilmesine gerek yoktur. Çene kemiği içerisinde bu şekilde takip önerilmektedir. Her yıl yapılacak rutin klinik ve radyolojik kontroller ile 20’lik dişin durumu takip edilebilir.

Ancak dişin bir kısmı ağız ortamına sürmüş ise b u tip 20 yaş dişlerine yarı göülü yirmi yaş dişleri denilmektedir. Çoğu zaman bu yarı gömülü dişler enfeksiyon sorunu yaratmakta ve perikoronitis’e neden olmaktadır. Perikoronitis yarı gömülü 20 yaş dişinin etrafındaki yumuşak dokunun enfekte olmasıdır. Bu durumda ağrı şişlik ve ağzı açıp kapatmada zorluk olur. Hastanın mutlaka acilen bir Çene Cerrahisi uzmanına görünmesinde fayda vardır.

20 ‘lik Dişler Neden Gömülü Kalmaktadır?

Bu konu ile ilgili birkaç teori bulunmaktadır. Ancak en güçlü teori, ilk insanların çene yapılarının çok daha geniş ve güçlü olduğudur. Ve bu geniş çene kavsinde 20 yaş dişleri kendilerine kolayca yer bularak ağza sürebilmekteydi.

Neden ilk insanları çene kemikleri daha genişti ve neden gömlü dişler gibi sorunlar onlarda olmuyordu?

Bunun en büyük sebebi avcı toplayıcı toplumda henüz ateşin keşfedilmemiş oluşu ve pişirilmeden çiğ ve sert yenilen gıdaların çene kemiği ve kaslarını çok güçlendirmesi ve hipertrofiye uğratmasıdır.

Ateşin keşfinden sonra ve zamanla yerleşik tarımsal hayata geçen insanoğlu tahıl gibi daha kolay pişirilen ve tüketilen gıdalarırı tükettikçe çene kemiklerine gelen kuvvetle zamanla azalmaya başlamış ve binlerce yıl içerisinde zamanla kaslar ve çene kemikleri küçülmüştür.

Çene kemikleri küçüldüğü için yirmilik dişlere yer kalmamakta ve çene kemiği içerisinde gömülü kalabilmektedirler.

İnsanoğlu tarih boyunca yemekleri pişirdikçe diş kaslarının fonksiyonları azalmıştır. Bu kasların yapıştığı bölgeler zamanla atrofiye uğramıştır. Alveoler bölge küçülme oranı diş boyutlarının küçülmelerinden daha belirgin olduğu için dişler çenelerde daha güç yer bulma durumunda kalmışlar ve bu nedenle modern insanın çenelerinde sıkışıklık, çapraşıklık ve yer darlığı komplikasyonları başlamıştır.

Sürme yaşı tamamlandığı halde normal okluzyonda yerini almamış kemik ve yumuşak doku içinde bütünüyle yada kısmen kalmış olan dişler gömük yada gömülü diş olarak tanımlanır.

Gömülü 20 Yaş Diş Ameliyatları

PERİKORONİTİS nedir?

Perikoronitis, yarı gömülü dişin üzerini kaplayan yumuşak dokunun altında biriken gıda artıkları ve mikroorganizmalar tarafından imeydana getirilen enfeksiyondur.

3.GÖMÜK DİŞLERİN TEDAVİLERİ

Gömük dişlere uygulanabilecek dört seçenek vardır:
1- Gözlemleme : Gözlemleme süt dişlerinin sürmesinin tamamlanmasıyla başlar ve en son gömük dişin sürmesi veya çekilmesiyle sona erer.
2-İnterseptif tedavi : Ortodontik yöntemlerle ve gömük dişin üzerindeki süt dişinin çekimi ile dişin sürdürülmesidir.

3-Yeniden pozisyonlandırma(Relokasyon) : Yeniden pozisyonlandırma gömük dişe cerrahi ve/veya ortodontik olarak alveol kemiği içerisinde yeni bir pozisyon verilmesidir

4- Cerrahi Çekim

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız