Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

Osseointegre implant uygulamaları yaş ve seks ayırımı olmaksızın bazı kontrendike durumlar dışında bütün bireylerde kullanılabilir. Alışılmış protetik tedavi ile sonuç alınamayacak vakalar için rahatlıkla önerilebilen bir yöntemdir.

Endikasyonlar

a) Protetik tedavi türleri ile tu tuculuk sağlanamayan total dişsiz hastalar.
b) Hareketli protez kullanamayan parsiyel dişsiz hastalar.
c) Protez stabilitesini bozan parafonksiyonel ağız alışkanlıkları olan hastalar.
d) Protetik tedaviye bağlı mukoza irritasyonu ve kret rezorbsiyonu kontrol edilemeyen hastalar.
e) Kusma refleksi olan tam ve bölümlü protez taşıyamayan hastalar.
f) Endodontik veya cerrahi olarak tedavi edilemeyen dişlerde, çekimi takiben implant yerleştirilmesi.
g) Tek diş eksiklikleri.
h) Tek taraflı dişsiz sonlanan ağızlar.
ı) Doğal dişlerin konum ve sayı açısından sabit protez ayağı olarak yeterli olmadığı ağızlar.
j) 16 yaşından büyük çocuklarda ortodontik ankraj olarak. Yukarıda sayılan maddeler implant çalışmasına endikasyon için yeterli nedenleri oluşturmaktadır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ

henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız